top of page

USŁUGI HR

Jedną z najskuteczniejszych metod pozyskiwania wykwalifikowanych kandydatów jest metoda Direct Search.

 

Direct Search jest to bezpośrednie  poszukiwanie kandydatów według określonego profilu.

 

Korzyści z zastosowania metody Direct Search  to pozyskanie cenionych kandydatów oraz pogłębiona wiedza na temat danej branży.

 

Projekty Executive Search są realizowane za pomocą poszukiwań bezpośrednich, oparte na bazie sieci kontaktów oraz zewnętrznych rekomendacji.

 

Executive Search  to projekty rekrutacyjne realizowane  na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla. W ramach projektów Executive Search poszukiwani są kluczowi kandydaci, których kompetencje przyczyniają się do sukcesu firm.

bottom of page