Wszystkie ceny odnoszą się do dnia zdjęciowego (8 godz.)