Program Manager (Data Analytics)

Poszukujemy dla naszego Klienta, który specjalizuje się w produktach i rozwiązaniach AUTOMOTIVE oraz w rozwoju pośrednich komponentów oprogramowania na stanowisko Program Manager (Data Analytics).

ZADANIA:

-Jednocześnie zarządzanie wieloma dużymi, złożonymi globalnymi projektami technologicznymi -Kierowanie inicjatywami w zespole dostarczania danych i analiz oraz bycie łącznikiem między biznesem, zespołami programistycznymi/wdrożeniowymi i interesariuszami. Demonstracja przywództwa i elastyczności, a także umiejętności budowania relacji z zespołami w celu zrozumienia i osiągnięcia pożądanych wyników -Kontakt z kierownictwem i personelem na wszystkich szczeblach w celu zapewnienia strategicznych i taktycznych porad dotyczących planowania i realizacji projektów oraz informowania kierownictwa -Przestrzeganie metodologia cyklu życia rozwiązania i procedur PMO. Gromadzenie zespół projektowy, identyfikuje potrzebne zasoby, przypisuje obowiązki i opracowuje ramy czasowe w celu ułatwienia pomyślnego zakończenia działań projektowych i wyników. Tworzenie i zarządzanie kompleksowym planem projektu oraz monitoruj/raportuj postępy. Efektywne zarządzanie zakresem i zależnościami. Identyfikacja zagrożenia i problemy oraz rozwiązywanie i łagodzenie ich

-Upewnienie że projekt jest dostarczony na czas, jakościowo. Upewnienie że wyniki biznesowe są zdefiniowane, zatwierdzone i dostarczone

WYMAGANIA:

Tytuł licencjata lub magistra informatyki, systemów informatycznych, administracji biznesowej lub pokrewnej dziedziny lub równoważne doświadczenie zawodowe 10+ lat doświadczenia w IT i biznesie/przemyśle. Doskonałe umiejętności analityczne, organizacyjne i rozwiązywania problemów, w tym sprawdzona umiejętność dostosowania się do dynamicznego środowiska projektowego i jednoczesnego zarządzania wieloma projektami o potencjalnie sprzecznych priorytetach i interesach biznesowych. Doskonała komunikacja, silne umiejętności interpersonalne i zarządzania relacjami z doskonałymi umiejętnościami rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Doświadczenie w stosowaniu danych i wiedzy analitycznej na temat kluczowych zasad projektowania, metodologii, narzędzi i architektur wysokiego poziomu. Znajomość narzędzi do przetwarzania, zarządzania i wizualizacji danych Doświadczenie we wszystkich aspektach cyklu życia oprogramowania i jednej lub więcej metodologii zarządzania projektami (na przykład Agile, Waterfall). Znajomość koncepcji systemów IT i ich wpływu na procesy biznesowe

Miłe wiedzenie: Certyfikat Project Management Institute (PMI), Project Management lub Professional (PMP), Agile Practitioner lub Leader Certification. Dobra znajomość biznesu, wiedza branżowa/specyficzna na temat przedsiębiorstwa i jego jednostek biznesowych. Preferowane doświadczenie projektowe związane z e-commerce, finansami, łańcuchem dostaw i analityką Umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu programami. Dobrze zorientowany w zarządzaniu zmianą i procesach zarządzania wydaniami Doświadczenie w pracy nad wprowadzeniem agile/SCRUM do organizacji Doświadczenie z produktami Qlik oraz znajomość integracji z różnymi źródłami danych, takimi jak SAP, Snowflake

NASZ KLIENT OFERUJE:

Dostęp do zniżek pracowniczych na światowej klasy produkty Samsung (JBL, Harman Kardon, AKG itp.) Możliwości rozwoju zawodowego dzięki akademiom biznesu i przywództwa Uniwersytetu Elastyczny harmonogram pracy z kulturą zachęcającą do integracji życia zawodowego i współpracy w globalnym środowisku Integracyjne i zróżnicowane środowisko pracy, które sprzyja i zachęca do rozwoju zawodowego i osobistego Zwrot czesnego Program nagradzania i nagradzania pracowników „Be Brilliant”

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA jobs@personnelandmedia.com

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Risk Analyst with German Warsaw Max. 11.000 PLN gross WHAT YOU WILL BE DOING.... analysis of small and medium-sized corporate clients based on annual financial statements, deciding on business transac

Analityk Ryzyka z językiem niemieckim Warszawa Maks. 11 000 zł brutto CO BĘDZIESZ ROBIŁ ....analiza małych i średnich klientów korporacyjnych na podstawie rocznych sprawozdań finansowych,podejmowanie

IT ANALYST SQL Junior or Mid/Senior Łódź 7000 – 18000 pln gross What you’ll be doing: ◾ Improve processes as Subject Matter Expert ◾ Create and sign-off of functional designs and data quality tests do